Description

Đá Voi Yang Réh gồm một cặp hòn đá Voi Cha và hòn đá Voi Mẹ, nổi tiếng với truyền thuyết là “hòn đá biết đi”

Gallery

Login

Hotline: 0935 949 942
Chat Zalo
Gọi điện ngay